Urząd Miasta

W strukturze Urzędu Miasta Zamość działają następujące wydziały i biura:

Urząd Stanu Cywilnego
Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, tel. 84 530 03 60, 530 03 61, e-mail: usc@zamosc.um.gov.pl.
Kierownik - Romualda Prus

Wydział Finansowy
Rynek Wielki 13 (oficyna Ratusza), 22-400 Zamość, tel. 84 639 32 86, 677 24 00, e-mail: finansowy@zamosc.um.gov.pl.
Skarbnik Miasta, Dyrektor Wydziału Finansowego - Jadwiga Kijek,
Zastępca Dyrektora ds. podatków i opłat lokalnych - Maria Sawicka,
Pełniąca Obowiązki Zastępcy Dyrektora ds. księgowości - Maria Pastuszak.

Biuro Promocji, Informacji i Obsługi Inwestora
ul. Kołłątaja 3, 22-400 Zamość, tel. 84 677 24 94, 84 677 24 19, e-mail: promocja@zamosc.um.gov.pl
Pracami Biura kieruje Sekretarz Miasta - Karol Garbula

Wydział Architektury, Budownictwa i Ochrony Zabytków
ul. Kołłątaja 1, 22-400 Zamość, tel. 84 677 24 72, 530 04 72, e-mail: planowanie@zamosc.um.gov.pl
Dyrektor - mgr inż. arch. Jan Radzik
Zastępca Dyrektora - mgr inż. arch. Barbara Skórzyńska - Terlecka

Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Kołłątaja 1, 22-400 Zamość, tel. 84 677 24 77, e-mail: bpp@zamosc.um.gov.pl
Kierownik - Anna Gruszka

Wydział Kultury i Spraw Społecznych
ul. Rynek Wielki 4, 22-400 Zamość, tel. 84 638 58 06, 677 24 90, e-mail: kultura@zamosc.um.gov.pl
Dyrektor - Jadwiga Machulewska

Wydział Edukacji i Sportu
Rynek Wielki 1, 22-400 Zamość, tel. 84 677 24 47, fax 84 53 00 456, e-mail: edukacja@zamosc.um.gov.pl
Dyrektor Jerzy Michalski

Wydział Komunikacji
ul. Partyzantów 3, 22-400 Zamość, tel. 84 638 21 46, fax 84 638 21 52, e-mail: komunikacja@zamosc.um.gov.pl
Dyrektor -Tadeusz Konopacki

Wydział Inwestycji, Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych
ul. Pereca 12, 22-400 Zamość, tel. 84 627 14 01, 627 17 39, e-mail: wrg@zamosc.um.gov.pl
Referat Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych
Dyrektor - Stanisław Flis

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Referat Gospodarki Komunalnej
Referat Ochrony Środowiska
Rynek Wielki 3, 22-400 Zamość, tel. 84 677 24 31 fax 84 530 03 38, e-mail: gmos@zamosc.um.gov.pl
Dyrektor - Roman Kozak
Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej - Piotr Zając
Kierownik Referatu Ochrony Środowiska - Bożena Krzyżanowska

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Rynek Wielki 13 (oficyna Ratusza), 22-400 Zamość, tel. 84 638 48 21 fax 84 530 03 20, e-mail: wso@zamosc.um.gov.pl
Dyrektor - Krzysztof Rusztyn

Wydział Organizacyjno - Administracyjny
Rynek Wielki 1, 22-400 Zamość, tel. 84 677 23 31, e-mail: woa@zamosc.um.gov.pl
Pracami wydziału kieruje Karol Garbula - Sekretarz Miasta Zamość
Zastępca Dyrektora - Klaudia Malec

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
ul. Kołłątaja 1, 22-400 Zamość, tel. 84 638 69 71, e-mail: wggin@zamosc.um.gov.pl
Dyrektor - Krzysztof Stopyra
Zastępca Dyrektora - Marek Sierant

Biuro Rady Miasta
Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, tel. 84 677 23 15, e-mail: brm@zamosc.um.gov.pl
Dyrektor - Magdalena Hubala

Zespół Kontroli Finansowej i Audytu
Rynek Wielki 1, 22-400 Zamość, tel. 84 677 23 71, e-mail: audyt@zamosc.um.gov.pl

Zespół Informatyki i Łączności
Rynek Wielki 13 (oficyna Ratusza), tel. 84 677 24 15

 

 

 

 

 do góry
Proszę czekać... Proszę czekać...