Urząd Miasta

W strukturze Urzędu Miasta Zamość działają następujące wydziały i biura:

Urząd Stanu Cywilnego
Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, tel. 84 530 03 60, 530 03 61, e-mail: usc@zamosc.um.gov.pl.
Kierownik - Romualda Prus

Wydział Finansowy
Rynek Wielki 13 (oficyna Ratusza), 22-400 Zamość, tel. 84 639 32 86, 677 24 00, e-mail: finansowy@zamosc.um.gov.pl.
Skarbnik Miasta, Dyrektor Wydziału Finansowego - Jadwiga Kijek,
Zastępca Dyrektora ds. podatków i opłat lokalnych - Maria Sawicka,
Pełniąca Obowiązki Zastępcy Dyrektora ds. księgowości - Maria Pastuszak.

Wydział Turystyki i Promocji 
ul. Kołłątaja 1, 22-400 Zamość, tel. 84 677 24 94, 84 677 24 19, e-mail: promocja@zamosc.um.gov.pl

Wydział Urbanistyki i Ochrony Zabytków
ul. Kołłątaja 3, 22-400 Zamość, tel. 84 677 24 72, 530 04 72, e-mail: planowanie@zamosc.um.gov.pl

Biuro Planowania Przestrzennego
ul. Kołłątaja 3, 22-400 Zamość, tel. 84 677 24 77, e-mail: bpp@zamosc.um.gov.pl

Wydział Kultury i Sportu
ul. Rynek Wielki 4, 22-400 Zamość, tel. 84 638 58 06, 677 24 90, e-mail: kultura@zamosc.um.gov.pl

Wydział Oświaty
Rynek Wielki 1, 22-400 Zamość, tel. 84 677 24 47, fax 84 53 00 456, e-mail: edukacja@zamosc.um.gov.pl

Wydział Ewidencji Kierowców i Pojazdów
ul. Partyzantów 3, 22-400 Zamość, tel. 84 638 21 46, fax 84 638 21 52, e-mail: komunikacja@zamosc.um.gov.pl

Wydział Inwestycji Miejskich i Zamówień Publicznych
ul. Pereca 12, 22-400 Zamość, tel. 84 627 14 01, 627 17 39, e-mail: wrg@zamosc.um.gov.pl

Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Zewnętrznych
Rynek Wielki 3, 22-400 Zamość, tel. 84 677 24 95, e-mail: bzfz@zamosc.um.gov.pl

Wydział Gospodarki Komunalnej
Rynek Wielki 3, 22-400 Zamość, tel. 84 677 24 31 fax 84 530 03 38, e-mail: gmos@zamosc.um.gov.pl

Biuro Ochrony Środowiska i Zieleni Miejskiej
Rynek Wielki 3, 22-400 Zamość, tel. 84 677 24 31 fax 84 530 03 38, e-mail: gmos@zamosc.um.gov.pl

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego
Rynek Wielki 13 (oficyna Ratusza), 22-400 Zamość, tel. 84 638 48 21 fax 84 530 03 20, e-mail: wso@zamosc.um.gov.pl

Wydział Organizacyjno - Administracyjny
Rynek Wielki 1, 22-400 Zamość, tel. 84 677 23 31, e-mail: woa@zamosc.um.gov.pl

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
ul. Kołłątaja 1, 22-400 Zamość, tel. 84 638 69 71, e-mail: wggin@zamosc.um.gov.pl

Biuro Rady Miasta
Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość, tel. 84 677 23 15, e-mail: brm@zamosc.um.gov.pl

Zespół Kontroli Finansowej i Audytu
Rynek Wielki 1, 22-400 Zamość, tel. 84 677 23 71, e-mail: audyt@zamosc.um.gov.pl

Zespół Informatyki i Łączności
Rynek Wielki 13 (oficyna Ratusza), tel. 84 677 24 15

 

 

 

 

 

 do góry
Proszę czekać... Proszę czekać...